• Shalat Bukhari
  • 20110305
  • 02h 17m 31s
  • 1204
  • about 8 hours ago
  • 490

https://www.youtube.com/watch?v=Oo1WKkdaBro Oo1WKkdaBro
Sahih Bukhari : Kitab Shalat : Sesi 23 - 050311 -
http://www.darulkautsar.net/ Bab Firman Allah : Dan Jadikanlah Tempat Sembahyang Bermula Dari Maqam (Nabi) Ibrahim. Disampaikan Oleh Maulana Asri Yusuf. Kuliah Sahih Bukhari : Kitab Shalat : Sesi 23 - 050311 - www.darulkautsar.net
Download links
384x288 (240p) mp4 download 354.98 MB
320x240 (240p) mp4 download 85.53 MB
320x240 (240p) webm download 58.84 MB
audio only (tiny) webm download 115.33 MB
192x144 (144p) mp4 download 37.79 MB
audio only (tiny) m4a download 127.35 MB
192x144 (144p) webm download 47.11 MB